Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Anketa

Líbí se Vám nový portál?
61 % hlasů
30 % hlasů
9 % hlasů
Počet hlasujících: 493

Ukázkové testy přijímacích zkoušek - těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Cílové skupiny > Rodiče > Ukázkové testy přijímacích zkoušek

Ukázkové testy přijímacích zkoušek - těžko na cvičišti, lehko na bojišti
V této tabulce naleznete odkazy na stránky jednotlivých fakult, kde jsou k dispozici ukázky přijímacích testů z minulých let. Tabulka je průběžně doplňována. Pokud s jejich doplněním chcete pomoci, napište na navigatorka@navigatorka.cz.

 

Univerzita Karlova v Praze

1. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

ukázky zde

2. lékařská fakulta

ukázky zde

Lékařská fakulta v Plzni


Lékařská fakulta v Hradci Králové


Farmaceutická fakulta v Hradci Králové


Filozofická fakulta


Právnická fakulta


Fakulta sociálních věd

ukázky zde

Fakulta humanitních studií


Katolická teologická fakulta

ukázky zde, ukázky zde

Evangelická teologická fakulta


Husitská teologická fakulta


Přírodovědecká fakulta


Matematicko-fyzikální fakulta


Pedagogická fakulta

ukázky zde

Fakulta tělesné výchovy a sportu


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Zdravotně sociální fakulta

ukázky zde

Zemědělská fakulta


Teologická fakulta


Přírodovědecká fakulta


Pedagogická fakulta


Filozofická fakulta


Ekonomická fakulta

ukázky zde

Ústav fyzikální biologie


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Pedagogická fakulta

ukázky zde

Fakulta sociálně ekonomická

ukázky zde

Fakulta životního prostředí


Fakulta užitého umění a designu


Fakulta výrobních technologií a managementu

ukázky zde

Filozofická fakulta


Přírodovědecká fakulta


Ústav zdravotnických studií


Masarykova univerzita v Brně


Lékařská fakulta

ukázky zde

Filozofická fakulta

ukázky zde

Právnická fakulta

ukázky zde

Fakulta sociálních studií

ukázky zde

Přírodovědecká fakulta

ukázky zde

Fakulta informatiky

ukázky zde

Pedagogická fakulta

ukázky zde

Ekonomicko-správní fakulta

ukázky zde

Fakulta sportovních studií

ukázky zde

Univerzita Palackého v Olomouci


Lékařská fakulta

Filozofická fakulta

ukázky zde

Právnická fakulta


Cyrilometodějská teologická fakulta


Přírodovědecká fakulta


Pedagogická fakulta


Fakulta tělesné kultury


Fakulta zdravotnických věd


Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


Fakulta veterinárního lékařství

ukázky zde

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

ukázky zde, ukázky zde, ukázky zde

Farmaceutická fakulta


Ostravská univerzita v Ostravě


Fakulta zdravotnických studií

Filozofická fakulta

ukázky zde

Přírodovědecká fakulta


Pedagogická fakulta


Fakulta umění


Fakulta sociálních studií


Univerzita Hradec Králové


Pedagogická fakulta

ukázky zde

Fakulta informatiky a managementu


Filozofická fakulta

ukázky zde

Slezská univerzita v Opavě


Filozoficko-přírodovědecká fakulta

ukázky zde

Obchodně podnikatelská fakulta

ukázky zde

Matematický ústav v Opavě


Fakulta veřejných politik


České vysoké učení technické v Praze


Fakulta stavební

ukázky zde

Fakulta strojní

ukázky zde

Fakulta elektrotechnická

ukázky zde

Fakulta dopravní

ukázky zde

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská


Fakulta architektury


Masarykův ústav vyšších studií


Fakulta biomedicínského inženýrství

ukázky zde

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze


Fakulta chemické technologie

Fakulta technologie ochrany prostředí


Fakulta potravinářské a biochemické technologie


Fakulta chemicko-inženýrská


Technická univerzita v Liberci


Fakulta strojní

Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

ukázky zde, ukázky zde

Hospodářská fakulta

ukázky zde

Fakulta textilní

ukázky zde

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

ukázky zde

Fakulta umění a architektury


Ústav zdravotnických studií

ukázky zde

Univerzita Pardubice


Fakulta chemicko-technologická

Fakulta ekonomicko-správní

ukázky zde

Dopravní fakulta Jana Pernera

ukázky zde, ukázky zde

Fakulta elektrotechniky a informatiky


Fakulta filozofická

ukázky zde

Ústav zdravotnických studií


Fakulta restaurování

ukázky zde

Vysoké učení technické v Brně


Fakulta stavební

ukázky zde

Fakulta strojního inženýrství

ukázky zde

Fakulta chemická

ukázky zde

Fakulta architektury

ukázky zde

Fakulta výtvarných umění

ukázky zde

Fakulta podnikatelská

ukázky zde

Fakulta informačních technologií

ukázky zde

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

ukázky zde

Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava


Fakulta stavební

ukázky zde

Fakulta strojní


Fakulta elektrotechniky a informatiky

ukázky zde

Hornicko-geologická fakulta


Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství


Ekonomická fakulta


Fakulta bezpečnostního inženýrství

ukázky zde

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Fakulta multimediálních komunikací

ukázky zde

Fakulta technologická

ukázky zde

Fakulta managementu a ekonomiky

ukázky zde

Fakulta aplikované informatiky

ukázky zde

Fakulta humanitních studií

ukázky zde

Vysoká škola ekonomická v Praze


Fakulta financí a účetnictví

ukázky zde

Fakulta mezinárodních vztahů

u

Fakulta podnikohospodářská

ukázky zde

Fakulta informatiky a statistiky

ukázky zde

Národohospodářská fakulta


Fakulta managementu

ukázky zde, ukázky zde

Česká zemědělská univerzita v Praze


Provozně ekonomická fakulta

ukázky zde, ukázky zde

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů


Technická fakulta

ukázky zde, ukázky zde

Fakulta lesnická a dřevařská


Institut tropů a subtropů


Fakulta životního prostředí

ukázky zde

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně


Provozně ekonomická fakulta

Agronomická fakulta

ukázky zde

Lesnická a dřevařská fakulta

ukázky zde

Zahradnická fakulta v Lednici

ukázky zde

Institut celoživotního vzdělávání

ukázky zde

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

ukázky zde

Akademie múzických umění v Praze


Hudební fakulta

ukázky zde, ukázky zde , ukázky zde

Divadelní fakulta


Filmová a televizní fakulta


Akademie výtvarných umění v Praze


celoškolské pracoviště AVU

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


celoškolské pracoviště VŠUP

Janáčkova akademie múzických umění v Brně


Hudební fakulta

ukázky zde

Divadelní fakulta


Západočeská univerzita v Plzni


Fakulta ekonomická

ukázky zde

Fakulta pedagogická


Fakulta právnická

ukázky zde

Fakulta strojní


Fakulta aplikovaných věd

ukázky zde

Fakulta elektrotechnická

ukázky zde, ukázky zde

Fakulta filozofická

ukázky zde, ukázky zde

Ústav umění a designu


Fakulta zdravotnických studií


Vysoká škola polytechnická Jihlava


celoškolské pracoviště VŠPJ

ukázky zde

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích


celoškolské pracovište VŠTE

 

Novinky

Logo jobDNES.cz

Nabídka pracovních pozic:
MISTR VE VÝROBĚ
PERSONALISTÉ.CZ
PROGRAMÁTOR/OBSLUHA CNC
Grafton Recruitment s.r.o.
Quality Engeneer
Grafton Recruitment s.r.o.
nabízený plat:
35 000 - 45 000
Mistr ve výrobě
Grafton Recruitment s.r.o.
nabízený plat:
90 - 100
ING. KVALITY PRO NOVÉ PROJEKTY
Grafton Recruitment s.r.o.
Inženýr zákaznické kvality
Grafton Recruitment s.r.o.

Partneři projektu

 
 


 Investice do rozvoje vzdělávání
 

Projekt „KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Copyright © 2009 Střední škola technická Most - Velebudice